Chirurgia
Premium Clinic Stomatolog Pruszcz Gdański

Zakres zainteresowań chirurgii stomatologicznej obejmuje nie tylko ekstrakcje, mimo że to z tymi właśnie zabiegami jest przez pacjentów kojarzona najczęściej. Nie bez przyczyny powstało na jej temat takie wyobrażenie- usuwanie zębów to bowiem najczęściej wykonywana procedura chirurgiczna. Zdarza się jednak, że mimo obecności związanych z zębem zmian okołowierzchołkowych i przeznaczeniem go przez część lekarzy do usunięcia, uratowanie i zachowanie zęba w jamie ustnej jest możliwe. Szanse taką dają zabiegi resekcji wierzchołka korzenia, amputacji jednego z nich oraz inne podobne procedury, które również są zabiegami z obszaru chirurgii stomatologicznej.

W przypadku braku powodzenia takiego leczenia, lub obecności przeciwwskazań do jego przeprowadzenia, konieczne staje się usunięcie zęba.
Zęby kwalifikowane są do ekstrakcji w następstwie dokładnego badania, zarówno podmiotowego-czyli rozmowy z pacjentem, jak i przedmiotowego, zazwyczaj uzupełnionych o RTG. W codziennej praktyce spotykamy się z przeróżnymi sytuacjami, w których pozbycie się zęba jest dla pacjenta najlepszym, a niekiedy nawet jedynym rozwiązaniem. Do najczęstszych przyczyn przeznaczania zębów do usunięcia należą stany, w których z powodu znacznego zniszczenia procesem próchnicowym nie ma możliwości odbudowy zachowawczej ani protetycznej. Zabieg nieunikniony jest także w przypadku pionowych złamań korzeni, głębokich poddziąsłowych złamań koronowo-korzeniowych, jak również w sytuacjach, gdy prawidłowe przeprowadzenie leczenia endodontycznego jest niemożliwe. Wskazaniem do ekstrakcji są ponadto zaawansowane periodontopatie, gdzie utrata kości jest duża, a ząb nie rokuje długotrwałego utrzymania w jamie ustnej. Celem jak najszybszego pozbycia się zakwalifikowanych do usunięcia zębów jest zapobieżenie rozprzestrzenieniu się procesu zapalnego na tkanki przyzębia.

W obecnych czasach pacjent jest każdorazowo znieczulany tak, aby zabieg nie był dla niego, w najmniejszym nawet stopniu, nieprzyjemny. Należy pamiętać jednak, że w obecności stanu zapalnego leki miejscowo znieczulające mogą działać słabiej. Sam zabieg usunięcia zęba, zakładając brak komplikacji, trwa krótką chwilę. Często, choć nie zawsze, kończy się on założeniem szwów, na których zdjęcie, połączone z kontrolą procesu gojenia, należy zgłosić się po około tygodniu.

W przypadku, gdy o uporządkowanie uzębienia nie zadba się na czas, w wyniku procesu zapalnego toczącego się początkowo w miazdze zęba, a następnie w kości, dojść może ostatecznie do powstania ropni tkanek miękkich. W zależności od zęba przyczynowego oraz anatomii pacjenta, pojawić się może jedynie niewielkie, zawierające treść ropną wygórowanie na błonie śluzowej jamy ustnej lub, w niesprzyjających warunkach, proces zająć może jedną z kilku przestrzeni anatomicznych głowy. Często do miejscowego stanu zapalnego dołączają wówczas objawy ogólnoustrojowe. Stan taki wymaga natychmiastowej reakcji, która w każdym przypadku powinna obejmować leczenie chirurgiczne w postaci nacięcia, drenażu oraz płukania jamy ropnia wraz z następowymi kontrolami- aż do wygojenia tkanek.
Poza usuwaniem zębów oraz leczeniem zapaleń będących powikłaniami nieuporządkowania uzębienia, w zakres działalności chirurgów wchodzą zabiegi wycinania zmian błony śluzowej jamy ustnej. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących, bądź po prostu wywołujących u pacjenta dyskomfort wykwitów, w zależności od ich wielkości, usuwane są one w całości, bądź pobierane są z nich wycinki. Każda zmiana, także ta niebudząca niepokoju, wymaga badania histopatologicznego, wskazującego na jej pochodzenie oraz ewentualną konieczność podjęcia dalszego specjalistycznego leczenia.

W przypadku urazów zębów oraz okolicy twarzy, a szczególnie szczęki czy żuchwy, konieczne jest zgłoszenie się do gabinetu celem diagnostyki i uzyskania pierwszej pomocy. W przypadku mniejszych uszkodzeń, wizyta taka może okazać się wystarczająca. Zwichnięcia zębów oraz złamania wyrostków zębodołowych zaopatrywane są poprzez założenie szyn stabilizujących oraz wydanie pacjentowi potrzebnych recept oraz zaleceń na najbliższe tygodnie. W przypadku, gdy podczas badania doznany przez pacjenta uraz okaże się poważniejszy i wskazane lub konieczne stanie leczenie operacyjne, tymczasowo zaopatrzony pacjent trafi celem dalszego postępowania terapeutycznego na oddział chirurgii szczękowo-twarzowej.