Periodontologia
Premium Clinic Stomatolog Pruszcz Gdański

Periodontologia jest dziedziną stomatologii zajmującą się chorobami przyzębia i błon śluzowych. W zakres jej zainteresowań wchodzą więc wszelkiego rodzaju stany zapalne jamy ustnej, dziąseł, choroby języka, warg, recesje i ubytki kostne.

Z periodontologią ściśle związane są czynności higienizacyjne. W ich trakcie ze szczelin i kieszonek dziąsłowych usuwane są bakterie odpowiedzialne za rozwój procesów chorobowych tkanek przyzębia. Dzięki temu, regularne profesjonalne oczyszczanie umożliwia uniknięcie większości periodontologicznych powikłań zaniebań higienicznych. Standardowa higienizacja polega na usunięciu kamienia nazębnego oraz osadów. W celu zlikwidowania złogów zmineralizowanej płytki bakteryjnej wykorzystuje się obecnie nowoczesne urządzenia ultradźwiękowe- skalery. Wytwarzane przez końcówkę skalera wibracje przenoszone są na kamień nazębny, powodując jego odłamanie od powierzchni zęba. Scaling to proces umożliwiający usunięcie złogów zarówno nad, jak i poddziąsłowych. Powinien on być wykonywany co 6 miesięcy, a w przypadku osób z tendencją do jego odkładania oraz noszących aparat ortodontyczny nawet częściej.

W skład czynności profilaktyczno-higienizacyjnych wchodzi również piaskowanie. Zabieg przeprowadza się przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, tzw. piaskarki, która pod ciśnieniem kieruje strumień mieszaniny specjalnego drobnego proszku, wody i powietrza na ząb. Umożliwia to usunięcie osadów oraz nieestetycznych przebarwień, powstałych najczęściej w wyniku palenia papierosów oraz picia dużej ilości kawy czy herbaty.

Podczas spotkania profilaktycznego nacisk kładzie się także na szczegółowy instruktaż higieny jamy ustnej oraz zalecenia dotyczące wyboru odpowiedniej szczoteczki, urządzeń pomocniczych (irygator), płukanek i nici dentystycznych, czyli wszystkiego, co ułatwić może pacjentowi lepsze samodzielne zadbanie o zdrowie jamy ustnej.

Często jednak pacjenci zgłaszają się z problemami wymagającymi większej, specjalistycznej interwencji. Periodontolog pokieruje więc farmakologicznym leczeniem grzybicy jamy ustnej, czy agresywnego zapalenia przyzębia. Pomoże lekarzom innych specjalności zdiagnozować choroby ogólnoustrojowe, które objawiać się mogą także w jamie ustnej, jak np. liszaj płaski, pęcherzyca, czy nawet choroby rozrostowe układu krwiotwórczego. Lekarz taki zadba o wykonanie badania histopatologicznego niepokojących zmian w obrębie jamy ustnej oraz ich doszczętne usunięcie w razie konieczności. Przyjdzie na pomoc, gdy konieczne będzie ratowanie rozchwianych z przyczyn periodontologicznych zębów, a także wtedy, gdy zaistnieje potrzeba oczyszczenia powierzchni korzeni z bakterii i wytwarzanych przez nie endotoksyn, zatrzymując w ten sposób postępujący zanik kości wyrostka zębodołowego. W przypadku porażenia nerwów, będącego możliwym powikłaniem dłutowania dolnych zębów ósmych, zaplanuje leczenie laserowe, dające nadzieję na szybszą regenerację i powrót do pełnego zdrowia.

Periodontolodzy zajmują się także skomplikowanymi, bardzo precyzyjnymi zabiegami w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, do których zaliczane są operacje pokrywania dużych recesji dziąsłowych czy przeszczepy dziąseł. Dzięki wiedzy periodontologicznej możliwe jest także przeprowadzenie zabiegów poprawiających estetykę uśmiechu, do których należą między innymi plastyka przedsionka jamy ustnej, sprzyjająca redukcji uśmiechu dziąsłowego, czy plastyka wędzidełka wargi górnej, umożliwiająca zamknięcie diastemy prawdziwej. Innym przykładem działania tego typu jest gingiwoplastyka, czyli korekta dziąseł pozwalająca na uzyskanie harmonii między innymi poprzez wydłużenie koron klinicznych zębów. Pośród zabiegów periodontologicznych wymienić należy także te, które przygotowują jamę ustną do leczenia protetycznego oraz implantologicznego. Przedprotetyczna plastyka fałdów błony śluzowej bywa nieodzownym elementem poprzedzającym rozpoczęcie projektowania uzupełnień, podobnie jak plastyka wyrostka zębodołowego, pozwalająca na usunięcie wyrośli kostnych uniemożliwiających utrzymanie uzupełnień ruchomych.

Jednym z najnowszych osiągnięć jest sterowana regeneracja tkanek, będąca działaniem z pogranicza periodontologii oraz chirurgii stomatologicznej. Dzięki niej, przy wykorzystaniu materiałów kościozastępczych możliwa jest odbudowa tkanki, która uprzednio uległa zanikowi.